Borderliner en relaties: als alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen…

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over de persoonlijkheidsstoornis borderline en in hoeverre deze stoornis zich verhoudt tot een stabiele en liefdevolle relatie.

Er zijn in Nederland 150.000 tot 200.000 mensen met een borderlinestoornis. 

Borderline komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: de stoornis wordt vier keer zo vaak bij vrouwen gediagnosticeerd dan bij mannen.

Op het eerste gezicht kun je iemand met borderline moeilijk herkennen. Het zijn vaak vrouwelijke flamboyante uitdagende spraakzame (intelligente) verschijningen met een hoge levensenergie. Ze kunnen zich ontzettend zelfverzekerd naar de buitenwereld voordoen, waardoor de borderlinestoornis moeilijk is te herkennen. Echter schuilt onder hun zogenoemde sterke en zelfverzekerde persoonlijkheid een hevig minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex.

Deze diepverscholen onzekerheid bij de persoon met borderline uit zich in de relatie vooral door constant de partner op de proef te stellen. Je wordt als partner constant getest of je wel bij haar of hem blijft – in alle weerbarstige omstandigheden die diegene voor jou daarbij creëert.

Dit is extreem vermoeiend voor de partner van diegene met borderline en het is ook niet te begrijpen voor hem of haar, aangezien je veronderstelt dat je te maken hebt met een partner die heel veel zelfvertrouwen heeft.

Het minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex uit zich in extreme verlatingsangst: om maar niet verlaten te hoeven worden in de toekomst, zal de persoon met borderline je constant testen of je wel bij haar of hem blijft. 

Dit kan diegene bijvoorbeeld doen door extreem veel drama in de relatie te brengen, ruzies uit te lokken en je vaak een schuldgevoel te bezorgen. Het is verbazingwekkend om te merken hoe snel je er zelf ook in gaat geloven dat je schuldig bent aan een bepaalde situatie (terwijl dit dus objectief niet zo is). Je gaat werkelijk denken dat dit normaal is binnen een relatie.

De persoon met borderline doet er binnen de relatie ook alles aan om maar niet ‘door de mand te vallen’. 

Wat bedoel ik hiermee? 

Het zogenaamde opgepompte zelfvertrouwen dient te allen tijde hoog gehouden te worden – en ook tegenover de partner. Dit betekent dat de partner niet alleen voortdurend op de proef wordt gesteld, maar dat diegene ook stelselmatig naar 'beneden wordt gedrukt' - dit gaat vaak gepaard met veel denigrerende en pesterige opmerkingen.

Op deze wijze voelt de persoon met borderline zich weer verheven boven zijn of haar partner en kan diegene zijn of haar minderwaardigheidscomplex op een gedegen wijze verschuilen. Het naar beneden drukken van de partner gaat stelselmatig, heel geraffineerd en manipulatief en bouwt zich in de relatie steeds verder uit. Dit laatste aangezien zijn of haar emotionele band met de partner dusdanig in de tijd toeneemt en de angst om verlaten te worden dus ook toeneemt.

Dit betekent dat naarmate de relatie voortduurt de borderline steeds meer controle wil houden over jullie relatie en over jouw leven. Het naar beneden drukken en zo controle proberen te houden over de partner (claimend gedrag vertonen), is paradoxaal bezien juist desastreus voor de relatie. 

De persoon met borderline zal proberen je dus naar beneden te drukken met venijnige negatieve opmerkingen naar jou die hij of zij vaak zal herhalen. Als je denkt dat het ene probleem is opgelost, verzint de persoon met borderline wel een ander probleem om te benoemen. Het enige doel van de borderline is om je naar beneden te drukken en controle over je te behouden: je hebt het gevoel dat je werkelijk niets goed kan doen en je hebt het gevoel als partner dat je constant aan het 'redderen bent'.

Wanneer de persoon met borderline merkt dat het teveel voor je wordt en diegene heeft dus de grens bij je opgezocht, zal diegene er alles aan doen om je weer voor hem of haar te winnen. Dit resulteert in het ophemelen en het naar beneden drukken van de partner in wisselende periodes: je hebt als partner het gevoel dat je heen en weer wordt geslingerd. Dit kan voor de partner vreemd aanvoelen. Het lijkt net alsof je met twee verschillende persoonlijkheden hebt te maken. Het gaat de ene keer weer goed en andere keer weer slecht - erg vermoeiend.

Isolatietactiek.

Een van de belangrijkste kenmerken van een persoon met borderline is om de partner te isoleren van zijn of haar sociale omgeving (inclusief de schoonouders van de partner). Dit doet diegene op een geraffineerde wijze door eerst de sociale omgeving maar al te aardig te verwelkomen en zo de sociale omgeving voor hem of haar te winnen om vervolgens de sociale omgeving van de partner jegens hem resoluut af te wijzen.

De personen waarmee de partner omgaat zijn bijvoorbeeld slecht, niet aardig, laag volk, enzovoort. De enige reden die de persoon met borderline daarvoor heeft is om je af te zonderen, zodat hij of zij controle over je kan blijven uitoefenen. De persoon met borderline is immers bang dat je emotioneel verbonden kan raken met andere personen en dat wil diegene niet. De borderline heeft immers extreme verlatingsangst en wil jou voor zichzelf hebben en houden en wil ook absoluut voorkomen dat jouw sociale omgeving je negatief beïnvloed tegenover haar.

Een ander kenmerk van een persoon met borderline is dat hij of zij erg zwart-wit denkt en dan vooral in de negatieve zin. Iets is goed of iets is fout. Er is weinig nuance in hun redeneringsvermogen.

Een ander belangrijk aspect van iemand met een borderlinestoornis is een gering inprentingsvermogen. 

Wat bedoel ik hiermee?

Het lijkt net alsof je soms tegen een muur aan het praten bent. De persoon met borderline voert een discussie en lokt een ruzie uit en een paar weken later komt diegene met precies dezelfde argumentaties bij je terug. Je had het gevoel dat alles al was besproken - maar helaas tevergeefs. De persoon met borderline is dus vanwege zijn of haar beperkte inprentingsvermogen dus niet in staat om gedegen te luisteren naar je argumenten. 

De onzekerheid van de persoon met borderline zorgt ervoor dat diegene extreem gevoelig is voor afwijzing. Als je bijvoorbeeld één keer intimiteit afwijst, zal diegene dit zien als een regelrechte afwijzing en zal je daarvoor veelal worden gestraft.

Wat je ook merkt in een relatie met een persoon met borderliner is dat je constant op je hoede moet zijn. 

Je bent bang om iets verkeerds te doen, aangezien je anders de volle laag krijgt. Het grillige stemmingswisselende gedrag van een persoon met borderline is daar de oorzaak van: je weet nooit hoe diegene nu weer thuiskomt.

Je kunt borderline eveneens herkennen door het impulsieve karakter van de persoon. Bijvoorbeeld impulsief alcoholgebruik, tijdelijk extreem veel geld uitgeven, vaak roekeloos autorijden en andere impulsieve beslissingen.

Ze gaan vaak van de ene instabiele relatie naar de andere en van de ene baan naar de andere en het ligt altijd aan de ander. Dit laatste weten ze ook perfect over te brengen aan de sociale omgeving van zichzelf en die van zijn of haar partner, waardoor de partner zich - als de sociale omgeving van de partner de borderline gelooft - in een isolement terecht kan komen - en dit is precies wat de onzekere persoon met borderline juist wil bereiken.

Een isolement voorkomt immers een emotionele band met een ander en zo heeft de persoon met borderliner nog steeds de hoop dat je als partner weer terugkomt bij hem of haar: de persoon met borderline kan op deze wijze controle over je uitoefenen.

Borderliners kunnen extreem aantrekkelijk zijn, aangezien ze zo wisselend en impulsief zijn. Het is altijd wat in een relatie met een persoon met borderline, maar vaak is deze relatie een verslavende (seksuele) relatie en niet een harmonische liefdevolle relatie.

Het beste is om afscheid te nemen van een persoon met borderline, aangezien de drama in de relatie steeds verder zal toenemen (aangezien de emotionele band eveneens toeneemt). Het is dan ook vreemd voor de partner om achteraf van de borderline te horen hoe intiem de relatie wel niet was, terwijl jij voor je gevoel die helemaal niet had. Er is dus een verschil in perspectief op de relatie die je met elkaar had.

Een andere eigenschap van een persoon met borderline is de leegte en de eenzaamheid die onder de persoonlijkheid schuilt. Dit resulteert vaak in een somber beeld op de werkelijkheid. Alles en iedereen is negatief en ze zijn in staat om daar vaak over te klagen. Een depressie ligt zo bij hun op de loer.

Het gevoel van leegte en eenzaamheid vult diegene op door zich volledig te concentreren en op te gaan in de partner. Op deze wijze hoeft de diegene niet terug te gaan naar zijn innerlijke wond. Dit verklaart ook waarom een persoon met borderline de relatie veel intenser heeft beleefd dan zijn of haar partner.

Het is niet gemakkelijk om een relatie met een persoon met borderline te beëindigen, aangezien de seksuele spanning tussen jullie erg hoog is en altijd is geweest. Het is echter wel het beste wat jullie kunnen doen. 

Wees er op voorbereid en bedacht dat de persoon met bordeliner zelfs na het beëindigen van de relatie nog steeds controle over je wilt behouden en tracht jouw sociale omgeving blijvend van jou te willen isoleren.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl