De strijd der plichten: een (internationale) rechtsvergelijkende analyse van het Nederlandse niet-ambtelijke omkopingsartikel (PhD-thesis)

Een promotieonderzoek naar het Nederlandse niet-ambtelijke omkopingsartikel (private corruptie).