#168 - Jaloezie op de werkvloer! Hoe ermee om te gaan! Voor getroffenen – werkgevers, CEO’s, leidinggevenden & jaloerse werknemers!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Het komt in groten getale voor: jaloezie op de werkvloer.

En het is destructief.

Niet alleen maar voor de desbetreffende getroffene(n), maar ook voor het team en de algehele onderneming.

De Getroffene

- Hoe ga je ermee om als jij uitschiet boven de rest?

- Als jij wel als enige promotie krijgt, en zo een hoger salaris?

- En zo ook meer ontwikkelingsmogelijkheden tot je beschikking krijgt dan de ander?

- En als jij wel veel complimenten krijgt van je leidinggevende en je naaste collega’s niet?

Het is en blijft een moeilijke sociale situatie, omdat je enerzijds geen emotionele afstand wilt creëren tussen jezelf en je collega’s en anderzijds jezelf zoveel mogelijk wilt ontplooien.

Een lastige spagaat voor de getroffene(n) en het kan zelfs – door de jaloerse groepsdruk – leiden tot onderprestatie.

De Werkgever / CEO / Leidinggevende

Jaloezie op de werkvloer is eveneens voor de werkgever / CEO / leidinggevende een groot probleem.

Jaloezie heeft een verstorende werking op de werksfeer en de werk-efficiëntie binnen het team, waardoor de werkdruk - en ziektelast – eronder zullen lijden.

Daarbij biedt jaloerse ontwikkelingen op de werkvloer een ongunstig perspectief op het ondernemingsresultaat (winstgevendheid onderneming).

Deze ontwikkelingen wil je als werkgever / CEO / leidinggevende te allen tijde voorkomen, vermijden en genezen.

De Jaloerse Werknemer

De jaloerse werknemer heeft in het merendeel van de gevallen te maken met een minderwaardigheidscomplex, een grote mate van onzekerheid en een laag zelfvertrouwen.

Ook kunnen diepliggende frustraties over werkinhoud, -plezier en ontwikkelingskansen een rol spelen bij het gedrag van de jaloerse werknemer. Diegene op deze wijze zo haar eigen tekortkomingen & frustraties neer bij de getroffene(n).

Een jaloerse werknemer heeft dus vaak een negatief zelfbeeld, en dat zal diegene projecteren op de andere(n) in het team. Daar ligt dan ook gelijk de oplossing.

De desbetreffende werknemer kan door middel van coaching zijn eigen frustraties en/of minderwaardigheidscomplex meer aandacht geven, waardoor zo het zelfbeeld positiever zal worden.

Dit heeft zijn weerslag eveneens op het beeld van de naaste collega’s en zo weer het verminderen van de jaloezie-team-sabotage.

Ook kan gelijk worden bekeken of deze werknemer wel op zijn of haar juiste plek zit (loopbaancoaching).

Wat aandacht geeft groeit immers!

Oplossingen

Het belangrijkste is als werkgever / CEO / leidinggevende het blijven benadrukken van elkaars speciale kwaliteiten (ieder zijn eigen talent) en dat iedereen uit het team ook weer een ander ontwikkelingspad heeft. Zo wordt het vergelijkingsmotief eruit gehaald.

Ook is het belangrijk om successen met heel het team te vieren, roddelen – als bron van jaloezie – op de werkvloer te voorkomen, het werkplezier te verhogen en iedereen – zoveel mogelijk – gelijk te behandelen (uiteraard naar resultaat).

In het geval dat deze aanpak – en coaching van de jaloerse werknemer niet werkt –, is het aan te raden om de hardnekkige jaloerse collega te vervangen en/of over te plaatsen naar een andere afdeling of zelfs een ander bedrijf.

Een hardnekkige jaloerse collega kan er immers voor zorgen dat teams worden verdeeld in twee kampen (wij/zij) (energielek) en deze negativiteit kan overwaaien naar andere teams en zo de algehele onderneming schaden (jaloezie-aanstekelijkheid).

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl