#103 - Napoleon Hill en Leiderschap: De verdiepende slag – Initiative Leadership

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In het eerdere artikel - De Leiderschapslessen van Napoleon Hill! – zijn uitgebreid de tien cruciale eigenschappen van goed – en de tien grootste valkuilen van falend leiderschap besproken. Dit artikel is een aanvulling op dit eerdere samengevatte werk van Napoleon Hill uit zijn boek Think and Grow Rich. De informatie voor dit artikel is gehaald uit zijn latere werk: The Law of Success.

1. Initiative Leadership

Napoleon Hill beschrijft in zijn boek dat leiderschap altijd gestoeld dient te zijn op initiatiefrijk handelen. Daarmee doelt hij specifiek op: ‘a person to do what which ought to be done without being told to do it’. Dit gaat dus dieper dan het ‘standaard’ nemen van initiatief.

- ‘ought’

Een innerlijke missie.

Een intrinsieke drijfveer.

Een motivatie die komt vanuit de diepste vezels van het lichaam en het binnenste van de ziel.

Het moet gewoon gebeuren.

Deze levensopdracht behoort aan je toe.

Dit is het cruciale startpunt van echt leiderschap. Als een leider deze bevlogenheid niet draagt, is hij volgens Hill geen echte leider en kan diegene zo niet succesvol een onderneming of organisatie leiden.

- ‘without being told to do it’

Een leider doet het op eigen initiatief en niet onder of door de invloed van andere mensen.

‘You must act without orders from higher authority’

Een leider blijft zo altijd een onafhankelijke denker.

2. Concentration

‘Concentration is the act of focusing the mind upon a given desire until ways and mean for its realization have been worked out and successfully put into operations’

Een leider heeft een visionair doel – een levensmissie – en bij alles wat hij doet heeft diegene ‘geconcentreerd’ een langer termijn doel in zicht. Dit is de diepste laag van concentratie: het continu vasthouden van deze gedachte. Het moet volgens Hill een ‘habit’ worden – een gewoonte – het focussen op het nieuwe toekomstige pad. Dit heet volgens hem ‘Self-Mastery’ / ‘Master Mind’ en dan stemt een leider zich af op de ‘Universal Mind’ – waar alles moeiteloos en in samenhang stroomt met de Hogere Natuurlijke Orde.

3. Quick Decisiveness

 ‘One of the major requisites for Leadership is the power of quick and firm DECISION! Analysis of more than 16.000 people disclosed the fact that Leaders are always men of ready decision, even in matters of small importance, while the follower is NEVER, a person of quick decision’[1]

Een snelle beslissing – de eerste ingeving – is vaak gegrond in spontaniteit en blijkt achteraf toch vaak de beste beslissing te zijn geweest. Het is een beslissing gebaseerd op intuïtie en minder op ratio, waardoor gevoel meer een rol speelt. Dit maakt een leider een echte leider – maar eveneens een echt mens.

4. The Golden Rule

 ‘To do unto others as you would wish them to do unto you if your positions were reversed’

Deze levens- en religieuze regel duidt natuurlijk op inlevings- en apathisch vermogen. Een leider doet er goed aan om zich in te leven in de persoon aan wie hij leiding geeft. De wijze van leidinggeven kan dus ‘persoonsafhankelijk’ zijn: een ieder heeft weer behoefte aan een andere leiderschapsstijl.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl

[1] Napoleon Hill, The Law of Success, p. 194