#29 - Van een angstige rivale naar een open succesvolle spirituele onderneming!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het graag hebben over de open succesvolle spirituele onderneming. Hoe krijg je die als leidinggevende of onderneming als geheel voor elkaar? 

De kern van een spirituele onderneming is onder andere a) het geloof in eenheidsbewustzijn, b) een gezamenlijke gedeelde visie en C) eerlijke en open communicatie. 

1. Het geloof in eenheidsbewustzijn

Eenheidsbewustzijn houdt in dat alle energieën in de wereld één zijn, dat alle energieën invloed op elkaar hebben en dat iets kleins iets groots kan veroorzaken: 

'Wat ik doe met mijzelf, doe ik met mijn omgeving'

en

'Wat ik doe met de ander, doe ik met mijzelf' 

Het is daarbij het besef hebben dat de ander waarmee je communiceert anders is dan jijzelf, maar niet wezenlijk anders is: iedereen heeft eenzelfde levenskern.  

De volgende vier punten zijn essentieel voor het vormen van zo’n onderneming: 

2. Er is een gemeenschappelijk hoger spiritueel doel en dat is bepaald door alle groepsleden gezamenlijk (een gezamenlijke gedeelde visie)

Het is belangrijk om een helder duidelijk hoger gemeenschappelijk spiritueel doel te hebben als onderneming: het is de belangrijkste bron voor motivatie en creatie binnen de onderneming.

Een hoger spiritueel doel of een gezamenlijke visie start altijd met een individuele visie. Het is als organisatie dus goed om eerst bij elke werknemer na te gaan welke visie hij of zij voor de organisatie heeft.

Verschillende vragen kunnen worden gesteld om de individuele visies van personen te kunnen ontdekken. Daarbij is het belangrijk om in gedachte te houden dat een individuele visie iets uit het hart is en dus niet rationeel van aard is.

- Wat voor soort organisatie wil je dat dit is?

- Wat wil je dat deze organisatie in de wereld bereikt?

- Welke bijdrage wil ik dat deze organisatie aan de wereld geeft?

- Welke waarden en normen staan daarbij centraal?

- Hoe willen we met elkaar in de organisatie omgaan en hoe zouden we naar buiten willen treden?

Het is belangrijk dat de individuele visie van een werknemer dus wordt ontdekt met behulp van het ruimere wereldperspectief.

Na het ontdekken van ieder zijn visie, is een dialoog binnen de onderneming genoodzaakt om een gezamenlijke visie voor de organisatie te vormen. Het is daarbij belangrijk om daadwerkelijk te luisteren naar elkaar en elkaars waarheid te ontdekken (zie verder punt 3).

Dit proces kost tijd, maar die wordt later dubbel en dwars terugverdiend: de communicatie onderling wordt sterk verbeterd en werkplezier, werkkwaliteit en werkefficiency op de werkvloer nemen ook drastisch toe.

3. De leden van de onderneming leven zo bewust en onafhankelijk mogelijk

Dit betekent dat leden van de onderneming streven om zichzelf werkelijk te leren kennen en de onderneming kan daar uiteraard behulpzaam bij zijn. Daarbij proberen ze zo aandachtig mogelijk te werken en te leven en hebben ze een ‘drive’ om continu te willen bijleren en zich te ontwikkelen – een belangrijke kwaliteit voor het aannemen van potentiële werknemers.

Het is belangrijk om te beseffen dat een spirituele organisatie zich niet kan ontwikkelen als mensen

- geloven dat hun persoonlijkheid onveranderbaar is;

- niet bereid zijn om zich te verbinden met het hogere spirituele doel van de organisatie;

- regels zien als doel op zich in plaats van als middel (Dit veroorzaakt immers overbodige bureaucratie en mensen denken niet meer kritisch na waarom bepaalde regels er überhaupt zijn: blindelings de regels volgen is immers de doodsteek voor creativiteit)

4. In de groepsdynamiek bestaat er een cultuur van open en eerlijke communicatie (open en eerlijke communicatie)

Het belangrijkste om dit te kunnen bewerkstelligen is dat storingen in de communicatie onmiddellijk worden opgevangen en besproken (het vuurtje niet laten ontsporen naar een vuurzee). 

Ook laat iedereen in de groep elkaar uitspreken en luistert iedereen werkelijk wat er door de ander wordt gezegd. Degene die luistert is bereid om naar de 'waarheid' van de gever van de informatie te luisteren. 

Een open communicatieve cultuur is pas mogelijk als de ontvanger van de informatie niet bang is om door de ander te worden veranderd - een vaak onderliggende angst van de luisteraar. Dit leidt tot defensief luisteren. Je dient de bereidheid te hebben om naar de ander zijn eigen 'waarheid' te durven luisteren.

‘Mijn waarheid is niet de waarheid’

De informatiegever moet echter loskomen van de angst om de ander per se te willen veranderen. Het leven is een spiegel. Als je de ander stelselmatig probeert te veranderen, heb je in wezen moeite met je eigen persoonlijkheid.

'We kunnen een ander niet veranderen: de ander kan alleen zichzelf veranderen'

Dit is een kenmerk van de juiste meta-communicatie (communicatie over de communicatie) om te komen tot een open communicatieve spirituele onderneming.

De communicatieve openheid in de organisatie wordt eveneens gestimuleerd doordat personen vanuit de ‘ik’-persoon met elkaar gaan communiceren en eventuele meningsverschillen tussen groepsleden niet worden verdoezeld door vanuit een ‘wij’-perspectief te communiceren - dit komt in ondernemingen veelvuldig voor. Dat is een teken van valse intimiteit. Het echte ‘wij’-gevoel in een organisatie - een gevoel van eenheid en saamhorigheid - kan alleen maar groeien als de groepsleden de moed hebben om elk voor zichzelf te durven spreken. 

Het ‘ik’ gaat in de spirituele onderneming aan het ‘wij’ vooraf en niet omgekeerd - zoals vaak wordt gedacht.

4. De overheersende cultuur in de groep is er een van service naar elkaar

Dit betekent dat het middel van de onderneming om tot het spirituele hogere doel te komen altijd zijn basis dient te vinden in de samenwerking met en in de ondersteuning van anderen. Dit betekent liefdevolle confrontatie en feedback.

Het geven van eerlijke en oprechte feedback aan elkaar is essentieel om de open communicatie binnen de organisatie te bevorderen. In mijn artikel Verhoog de kwaliteit van je organisatie! Geef op de juiste wijze feedback! ga ik daar verder op in.

Een cultuur van service naar elkaar houdt tevens in dat iedereen ook zorg heeft voor elkaars geestelijke en fysieke welbevinden. Een vaak belangrijk vergeten aspect op de dagelijkse werkvloer.

Wanneer een organisatie daadwerkelijk service kan bieden ten opzichte van elkaar, is zij pas in staat om ook service te bieden aan personen en organisaties buiten de organisatie: dus eerst goed zijn van ‘binnen’ en dan pas floreren naar ‘buiten’.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl