#237 - Jordan Peterson: Beyond Order! - Aanvullingen en Ontkrachtigingen!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Dit is een long read van het seminar van dr. Peterson – gehouden op 25 september 2022 in de RAI Amsterdam – aangevuld met eigen inzichten!

De volgende onderwerpen werden besproken:

1. Bijbelverhaal Mozes – Exodus

De heer Peterson geeft te kennen dat hij de laatste tijd zich heeft verdiept in de Bijbelse teksten en bespreekt de lessen uit Exodus – het verhaal dat Mozes zijn Joodse volk helpt ontvluchten uit de Egyptische tirannie – het slavenbestaan. Hij vertelt dat de belangrijkste les hier is dat je je als persoon kan ontwikkelen door op ‘avontuur’ te gaan in het leven door juist niet altijd maar de gebaande paden van de samenleving te bewandelen.

Mijns inziens is hier een veel dieper verhaal te onderkennen: een spiritueel pad.

Mozes hielp – symbolisch – zijn volk spiritueel te groeien door hen te ontdoen van de ‘slave-society-conditionings’ – het slavenbestaansmoraal – om zo een individueel wezen te worden. De 40-jarige tijd in de Sinai woestijn na de uittocht – in de ‘wilderness’ van Mozes – brachten zijn volgelingen tot een hoger bewustzijn, aangezien ze nu zelf moesten nadenken – en er zo niet voor hen meer werd gedacht (loskomen society-passive-thinking). De structuur van ‘slavenorde’ werd zo doorbroken en mensen kregen zo - na enige chaos in de woestijn (nieuwe geboorte) - een hoger bewustzijn. En dit is precies de eerste stap van het spirituele proces: een individueel wezen worden en eruit stappen (de maatschappij) – zoals Jezus het ook al zei: ‘Go Astray!’. Dat is de diepere betekenis van Exodus: de uittocht opzoek naar de innerlijke goddelijkheid. De Rode Zee splijten is uiteindelijk de weg naar de hemel vinden en zo naar het Beloofde (Hemelse) Land. 

2. Bijbelverhaal Adam en Eva - Genesis

De heer Peterson geeft te kennen dat de betekenis van het Bijbelverhaal van Edam en Eva is gebaseerd op ego-contructs: overmoedige vrouwelijke zorgzaamheid/compassie (Freud) –die de persoonlijke groei van een ander juist in de weg kan staan – en overmatige mannelijke bewijsdrang  – de appel toch nemen – waardoor conflicten kunnen ontstaan – en hoe om te gaan met obstakels in het leven (slangen).

Mijns inziens is hier een veel dieper verhaal te onderkennen: een spiritueel pad.

Adam en Eva werden het paradijs door God ontboden, omdat ze hadden gegeten van de appel van de boom van kennis (van goed en kwaad). Dit betekent dat ze geestelijk te rationeel waren, te (snel) oordelend over moraliteit, niet een nederige houding aannamen, te ongevoelig waren – dat dit hun Spirituele Verlichting in de weg zou staan – en ze vervielen – inderdaad – in de lagere spirituele levels van schaamte & schuld. Dit is de diepere betekenis van het Bijbelverhaal van Genesis.

3. ‘Independent of Outcome’

De heer Peterson geeft te kennen dat het beste is om te handelen ‘onafhankelijk van de uitkomst’. Dat is een wijze les: ‘het gaat niet om geld maken, maar wat je daadwerkelijk voor toevoeging kan zijn voor de ander’.

Ik wil hieraan toevoegen dat de intrinsieke ‘wil’ (Nietzsche) ook echt heel belangrijk is in het leven: als je iets niet echt wilt, dan krijg je het ook niet. Dit kan dus een paradox zijn tussen de ‘wil’ en ‘Independent of Outcome’. Als voorbeeld gebruikte Peterson dat een man alleen op date zou zijn met een vrouw om mee te vrijen en dat je je daar dus niet op moet richten (maar op de connectie met haar als persoon).

Mijns inziens kan dit beide tegelijkertijd plaatsvinden, omdat A) vaak het uiterlijk van een vrouw (de bewegingen, de flair, etc.) ook vaak verbonden is met de schaal van innerlijke gelukzaligheid van de dame) en B) volgens de natuurfilosofie een man ‘gewoon’ een vrouw wil en zelfs moet bevruchten om aan zijn evolutionaire taken te voldoen (laten we er niet omheen draaien) – en vrouwen ook ‘gewoon’ bevrucht willen worden door een man (eveneens behoefte aan enige zelfwaarde). Het zou dus getuigen van hypocrisie om het gezonde uiterlijk en de bijbehorende lusten niet mogen (en durven) te vereren en dus ook niet te willen. Het is mijns inziens de wil hebben + visualiseren + uitzetten, maar ook weer kunnen loslaten (‘Independent of Outcome’) om succesvol te worden in het leven.

4. ‘Telling the Truth’

De heer Peterson geeft te kennen dat liegen ongewenst is (‘de antidote to the truth’) en dat je altijd de waarheid moet vertellen.

Mijns inziens is er A) vaak geen objectieve waarheid – de waarheid bestaat niet – en is een subjectief gegeven (voor iedereen anders, omdat men in een andere-eigen-realiteit leeft). Daarbij B) is het in het merendeel van de gevallen juister om de waarheid (de waarheid in de ogen van de desbetreffende persoon) juist niet te vertellen om sociale onhandigheden te voorkomen: ‘Zwijgen is Goud, Spreken is Zilver!’, volgens een oer-Hollands spreekwoord. Het is beter om de lerares met haar verschrikkelijke bloemenjurk niet te confronteren om zo de waardevolle les in een goede stemming zijn doorgang te kunnen laten vinden (dat is een win-win-situatie lijkt mij). De vraag is ook hier: heb jij de taak als leerling om je te bemoeien met ‘de waarheid’ – de kledingkeuze van de lerares. Dus taak in de maatschappij (je plek) in afweging met ‘zwijgen is goud’. Ook hier zit natuurlijk een bepaalde nederige houding tegenover het leven in verwerkt. De stellingname van de heer Peterson is mijns inziens iets wat precair.

5. Sociaal atomisme, tirannieën en dictators

De heer Peterson geeft te kennen dat we toegaan naar een samenleving waar iedereen meer opzich komt te staan (individualisme) en dat de macht zo – omdat we uit de instituties gaan (kerk, werk- en buurtverbanden, gezin) – eenvoudig in handen kan komen van een dictator met een tirannieke machtsstructuur (waar liegen en wantrouwen volgens hem onderling gangbaar is) – die zo zou kunnen waken over de ‘loszand’-schapen (lonely sheeps).

Mijns inziens is het des te treuriger om te zien dat juist het ‘conservatieve’ Rusland – met al haar instituties – in handen is van één persoon – net als de machtsstructuur van China - de grootste landen op aarde. De beoogde (deelname in de) tegenmachten van de instituties hebben dus geen werking, maar staan juist ten dienste aan deze machtige eenling.

Deze stellingname van Peterson is ook in contraire met de betekenis van het Bijbelverhaal van Exodus (een individueel wezen worden die zelf nadenkt / loskomen van slave-society-conditionings / niet blijven hangen binnen de conformistische instituties).

Dus juist het ontsnappen aan de instituties, maakt dat je vrijer wordt, meer zelf helder nadenkt en betere (collective consciousness) beslissingen neemt wie of welke structuren geschikt is/zijn om een land te mogen leiden (dus betere leiders).  

Ik ben dus niet zo bang voor meer individualisme /sociaal atomisme, aangezien deze vrijheid van mensen (hogere spirituele bewustzijnslevels) ook weer tot meer verbondenheid  en liefde kan leiden tussen mensen, met meer variatie-mogelijkheden!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl