#243 - De Introverte Persoonlijkheid: een Verdiepende Zelf-Inzichtelijke Analyse op basis van Jung!

Hi GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

De introverte persoonlijkheid heeft de toekomst, aangezien de steeds verregaandere kenniseconomie vraagt om personen met veel inhoudelijk potentieel. De introverte persoonlijkheid heeft vanwege zijn wens tot autonomie en een bepaalde teruggetrokkenheid daar de beste papieren voor. Diegene krijgt immers energie van zelfstandige diepe kennisvergaring en is zo in staat om de beste leerling van de klas te kunnen zijn.

De introverte persoonlijkheid is ook voor mijn coachingpraktijk de meest interessante en relevante, omdat diegene vaak opzoek is naar zijn diepzinnige zelf. Desalniettemin, lopen veel introverten tegen sociale en mentale problemen aan die hun ontwikkeling op het gebied van werk en relaties kunnen verstoren. Dit artikel biedt daarom enig zelfinzicht voor de 'introvert'.

De introvert heeft de neiging om zich tegen de eisen van de buitenwereld te verdedigen: de buitenwereld heeft en geeft veel prikkels en stelt vaak onzinnige niet-functionele eisen die de introvert niet raken/deren of hij of zij ziet het nut er niet van in. De buitenwereld is immers veelal gericht op de wensen en behoeften van de extraverte (lege) meerderheid.

De introvert streeft naar verdieping en niet naar verbreding. De ideeën – de opbouw van zijn ideeënwereld – die de introvert vergaart slaan veelal bij hem of haar naar binnen toe, naar het diepe eigene. Daar worden de ideeën geëvalueerd en soms eindeloos ‘gecheckt’.

‘Hij overdenkt zijn problemen tot uiterste grenzen, maakt ze onnodig gecompliceerd, en is daardoor voortdurend gevangen is allerlei mogelijke bedenkingen’ - Jung
‘Zijn stijl wordt meestal verzwaard door allerlei toevoegingen, voorbehouden, slagen om de arm en twijfels die voortvloeien uit zijn nadenken over dingen’ - Jung

Het kan daarom in vergaderingen verrassend zijn als de introvert pas aan het einde met een (enkel) geniaal inzicht komt – als hij niet getroffen is door een bepaalde mate van faalangst: de introvert heeft helaas de neiging tot het in hem of haar verdwijnen en verbergen van zijn kennis. Hij of zij kan daarom op de werkvloer of in relaties niet goed uit de verf komen.

‘Of hij is zwijgzaam, of hij valt in handen van mensen die hem niet begrijpen’ - Jung

De meningsvorming van de introvert kan in groepsverband koud, onbuigzaam, onbarmhartig overkomen, omdat de introvert meer gericht is op de inhoud en minder – of zelfs helemaal niet – op de relatie. In het geval dat adviezen niet worden geaccepteerd vanwege dit ‘relatiegebrek’, kunnen frustraties van afgewezenheid, kleinering en emotionele verbittering een rol spelen bij de introvert: ‘het gaat toch om de inhoud’ – is dan het argument van de introvert, terwijl de extravert de warmte van de relatie juist heel belangrijk acht. De relatie met mensen is van secundair belang voor de introvert.

Dit gedrag zien we ook vaak terug bij het uiten van ideeën naar de buitenwereld toe: ze worden de wereld ingestuurd – ‘niet zoals een bezorgde moeder die haar kinderen begeleidt’ - Jung, maar diegene deponeert ze eenvoudig – zonder begeleiding – bij de buren/collega's (over de schutting gooien).

De introvert kan een groot tekort hebben aan sociale en praktische gaven (onhandigheid) en heeft vaak ook een afkeer aan publiciteit en in de belangstelling staan. Ze treden niet graag op de voorgrond en lijden aan een bepaalde ‘straalangst’. Deze omstandigheden kunnen leiden tot isolatie en gevoelens van eenzaamheid.

‘Ze zijn meestal stil, moeilijk toegankelijk’ - Jung
‘Zo helder als de innerlijke structuur van zijn gedachten hem voor de geest staat, zo onduidelijk is het voor hem waar en hoe ze in de werkelijke wereld thuishoren’ - Jung

Hij lijkt nu of het gevoelsleven van de introvert beperkt is, maar dit is onjuist. Het gevoelsleven van de introvert is aanwezig, maar is niet extensief (naar buiten gericht) maar intensief (naar binnen gericht en in de diepte ontwikkelt). De buitenwereld kan dit echter niet zien en kan oordelen dat de introvert een ongevoelig persoon is.

‘Hoe beter men hem kent, hoe gunstiger het oordeel over hem wordt’ - Jung

De extravert heeft vaak moeite met de introvert, omdat de extravert moeilijk achter de werkelijke motieven en intenties van de introvert kan komen. Hij of zij schuilt zich vaak achter een ‘beleefheidsmasker’ en/of kan zich moeizaam echt authentiek uitdrukken. Diegene wordt dan als moeilijk beschouwd (vanwege al zijn analyses). 

Een coach kan een persoon met introverte eigenschappen een spiegel voorhouden en hem meer laten stralen en openen (extraverte kwaliteiten aanleren), zodat hij of zij meer succesvol kan worden in zijn leven!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl