#309 - De 7 Transformaties van Leiderschap!

Hi GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest ;)

Vandaag wil ik het hebben over de 7 Transformaties van Leiderschap!

David Rooke en William R. Torbert schreven in 2005 het boek ‘Seven Transformations of Leadership’, waarin zij de 7 verschillende leiderschapsstijlen voor transformaties van leiderschap beschreven en onderzochten:

1. Opportunisten

2. Diplomaten

3. Experts

4. Presteerders

5. Individualisten

6. Strategen

7. Alchemisten

Het is oplopende groeischaal van de minst productieve en complexe leiderschapsstijl naar de effectiefste en hoogst haalbare: de Alchemist (1%)

1. Opportunist (5%)

De Opportunist is een leiderschapsstijl dat zich kenmerkt waarin de leidinggevende maar voor één optie openstaat en dit door middel van veelal manipulatie van – en druk uitoefenen op – de werkomgeving weet te bereiken.

Diegene staat niet open voor feedback van zijn of haar werknemers en kan zich wraakzuchtig en onbeheerst gedragen tegenover deze omgeving.

De Opportunist handelt vanuit angst en controle en wil de wereld om zich heen beheersen. Iedereen die daarbij in de weg staat, wordt gezien als concurrent en verstoorder.

De kracht van een Opportunist kan enorm zijn op het moment van acute noodsituaties waarin snel en kordaat moet worden opgetreden. In een meer business-setting is een Opportunist goed in het snel doorzien van commerciële verkoop- en aankoopkansen.

2. Diplomaat (12%)

Diegene met deze leiderschapsstijl gaat over het algemeen conflictsituaties uit de weg en probeert iedereen binnen de organisatie te vriend te houden (diametraal tegenover de Opportunist).

Hij of zij concentreert zich op het optimaal beheersen van zijn eigen gedrag (politiek correct) en houdt sterk vast aan bestaande groepsnormen (conformistisch leiderschap).

De Diplomaat is loyaal aan de groep en de organisatie, maar kan de broodnodige verandering in de weg staan (impopulaire maatregelen). Ook kan diegene slachtoffer worden van ‘aasgieren’ binnen de organisatie, omdat hij of zij ‘te lief’, te conflict-mijdend is.

Zijn kracht ligt in het verbinden van mensen en het ingaan op hun specifieke behoeften.

3. Expert (33%)

De Expert is gericht op rationalisme, logica, efficiëntie, perfectie, continue verbetering en expertise. Diegene opereert solistisch en levert veelal gedegen individuele bijdragen aan de groep.

De Expert wil alles controleren, de cijfers goed hebben, met sterk onderbouwde argumenten en feiten. Hij of zij staat vaak hoog in het gezag van het personeel, omdat diegene ‘kennis van zaken’ heeft.

Ze worden wel vaak omschreven als moeilijk, eigenwijs en onbuigzaam. De valkuil van de Expert ligt in het samenwerken, vergaderen (tijdsverspilling), emotionele intelligentie en aansturing.

4. Presteerder (30%)

De Presteerder laat de 3 voorgaande types achter zich in kwaliteit (een lager bedrijfsprestatiegemiddelde). Diegene richt zich op strategische lange termijn doelen en maakt de vertaalslag naar concrete effectieve doelstellingen voor zijn of haar team.

In deze leiderschapsstijl wordt de invloed van diegene op het team belangrijker dan de eigen kwaliteiten van zichzelf (bijv. de Expert). De kwaliteit zit hier op het in staat zijn om de medewerkers (blijvend) te motiveren, uit te dagen en tot grotere hoogte te laten stijgen dan de Presteerder zelf (diegene laat anderen presteren).

De Presteerder houdt nauwlettend de sfeer van het team/de organisatie in de gaten, omdat hij of zij ook weet dat daarmee het bedrijfsresultaat ten goede komt: in een positieve werkomgeving komen zijn medewerkers tot daadwerkelijke bloei.

Een nadeel van de Presteerder is dat diegene moeite heeft om complexe materie tot zich te nemen en de organisatie – buiten de kaders van het traditionele denken om – op te tillen naar een hoger niveau.

In tegenstelling tot de Opportunist staat de Presteerder open voor feedback en lost hij of zij conflicten op een creatieve manier op en gaat diegene ze niet uit de weg.

De Presteerder als leidinggevende kan in conflict komen met een Expert als deze ten tonele verschijnt. Het verschil zit hem in de emotionele intelligentie.

5. Individualist (10%)

De Individualist staat vaak hoger in de organisatie en is veelal te vinden in adviesrollen: diegene is geschikt om de organisatie van bovenaf te doorgronden en te kunnen doorzien (helicopterview).

De Individualist kan moeiteloos strategie en prestatie – met zijn kennisarsenaal – praktisch aan elkaar koppelen. Diegene is emotioneel intelligent, flexibel en sociaal lenig en kan elke situatie goed aanvoelen en in perspectief plaatsen.

Een Individualist kan conflicten en (onderhuidse) zorgen goed aanvoelen en omzetten in creatieve en nieuwe kansen. In tegenstelling tot de Expert ziet hij regels niet als heilig, maar als middel tot (luchtiger).

6. Strateeg (4%)

De Strateeg is een leider die boven de Presteerder in kwaliteit uitstijgt: diegene kan organisatorische en persoonlijke transformaties genereren.

Hij of zij is de rust hem of haar zelve en balanceert tussen verschillende ideeën binnen de organisatie op grond van conformisme en patronen doorbreken.

Diegene is goed in staat om met weerstanden van medewerkers om te gaan om verandering mogelijk te kunnen maken. Hij of zij gaat conflicten – anders dan de Diplomaat – niet uit de weg.

7. Alchemist (1%)

De Alchemist is een persoon die is staat is om al de kwaliteiten van voornoemde leiderschapsstijlen te combineren en situationeel in te zetten naar de omstandigheden en mogelijkheden die er zijn.

Diegene is in staat om sociale, materiële, spirituele en maatschappelijke transformaties in goede banen te leiden. Hij of zij is in staat om de organisatie snel en vakkundig in korte tijd te vernieuwen.

Hij of zij is messcherp en van kwalitatief hoogstaand niveau om alle contacten binnen de gelaagde organisatiestructuur op één lijn te kunnen krijgen en de conflicten en problemen op elkaar af te kunnen stemmen en op te lossen.

De Alchemist is een echte kameleon die eenvoudig en moeiteloos gesprekken kan voeren binnen alle sociale lagen van de organisatie. Diegene verliest bij al zijn handelingen de strategische doelen niet uit het oog. 

Zijn warme charismatische persoonlijkheid is een voorbeeldfunctie binnen de werkomgeving.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl