#310 - Leiderschapscoaching: Politiek Leiderschap - De gladiatoren in het spektakel van de drama-democratie!

Hi GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest ;)

De leiderschapskwaliteiten van een politiek leider zijn zeer divers, specifiek en veeleisend: een vak apart.

1) Identiteitsvorming

In de politiek is datgene waar jezelf in essentie voor staat het fundament van waaruit je politiek handelt.

Het besef hoe je bent gevormd in je leven en van daaruit je ontstane politieke drijfveren, zijn essentieel voor het vertrouwen en geloofwaardigheid als politiek leider.

2) Gemeenschapsvorming

Politieke leiders expliciteren groepsgrenzen en zorgen ervoor dat mensen gemotiveerd zijn om bij deze groep te willen horen en blijven.

De gemeenschap zal met eigen opgestelde heldere groepswaarden (moreel kompas) bestaand en eigen voorgesteld beleid moeten toetsen aan deze waarden.

De wereld, het politieke speelveld/landschap en de spelers veranderen continu (onvoorspelbaar), waardoor een duidelijke politieke strategische lijn essentieel is voor politiek lange termijn succes (ideologie / wereldbeeld / herijking).

3) Collectieve Energie

De taak van een politiek leider is het mobiliseren van collectieve geestelijke energie via aanlokkelijke en realistische toekomstbeelden en is bereid tot het maken van moeilijke keuzes die de samenleving niet wil of durft te maken (verdelingsvraagstuk)

4) Teflon, Veerkracht & Relativeringsvermogen

Politieke leiders moeten in staat zijn om de kritiek en beschimpingen van de media en massa eenvoudig van zich af te laten glijden en de moed te hebben om standvastig te zijn.

Ze zullen optimistische veerkracht moeten kunnen tonen op het moment van onverwachte gebeurtenissen, wendingen & drama.

Een politiek leider zal ook over de nodige dosis humor moeten beschikken (om het vol te kunnen houden) en een grote mate van relativerings- en loslatingsvermogen om teleurstellingen te kunnen overwinnen. Een positieve blik naar de toekomst mag niet ontbreken.

5) Verbale Vermogens

De leiders zullen kort & krachtig standpunten moeten kunnen innemen en verwoorden, waardoor ze de massa kunnen meekrijgen en leiderschap uitstralen. Dit vergt een hoge mate van intelligentie om complexe vraagstukken op een summiere en eenvoudige wijze over te brengen en uit te leggen.

6) Sociale Lenigheid

Het politieke bedrijf blijft mensenwerk: in de bestuurslagen van het ambtenarenapparaat (beleidsuitvoerders), de politieke tegenstanders en de achterban/collega’s. Een politiek leider zal sociaal en flexibel moeten kunnen flaneren op al deze panelen, om zo de gewenste politieke doelstellingen te kunnen behalen.

7) Leiderschap

Een politiek leider is ook tegenwoordig een manager van zijn eigen mensen. Dit betekent dat een leider uitmuntende leidinggevende (aansturende) kwaliteiten (leiderschapscoaching) en vooruitziende blikken moet hebben om de juiste mensen om zich heen te verzamelen, aan te nemen en de kwaliteit van de werknemers – via coaching on the job – optimaal tot bloei te laten komen. Niets is zo succesvol binnen een politiek bedrijf op het moment dat mensen goed tot hun recht komen.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl