#43 - Ben bewust van het sfeerniveau van je organisatie en maak haar (meer) gebalanceerd!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over de verschillende sfeerniveaus die organisaties al dan niet in overheersende mate kunnen hebben en hoe de bewustheid hiervan ervoor kan zorgen dat de organisatie meer in balans raakt!

Sfeerbeeld 1: improviserende doe-organisaties

Het kenmerk van een dergelijke organisatie is dat deze eenzijdig is gericht op middelen en processen. Dat is opzich geen probleem, maar de valkuil binnen deze organisatie is dat te weinig wordt nagedacht over langer termijn oplossingen en een degelijke langer termijn visie.

Alles gebeurt in een dergelijke organisatie ad hoc en met weinig denkkracht. Het gaat vooral om het leveren van prestaties op de korte termijn. 

In de dagelijkse werkzaamheden wordt veel geïmproviseerd en werknemers zijn continu bezig en kijken niet verder dan nodig is. 

We spreken van een ‘groene werkorganisatie’ waar het doen dus centraal staat.  

Sfeerbeeld 2: georganiseerde denk-organisaties

In deze organisaties wordt vooral aandacht geschonken aan procedures, beheer en systemen en minder aan het doe-aspect. Het vergaderen in deze organisatie staat centraal en (procedure)regels zijn heilig. Dit betekent een grote kans op bureaucratie en trage besluitvorming.

Het analytisch en technisch denkvermogen staat in een dergelijke organisatie centraal. 

Het menselijke aspect en de menselijke problematiek krijgt in zo’n organisatie echter weinig aandacht. 

We noemen zo’n organisatie een ‘koude blauwe organisatie’.

Sfeerbeeld 3: sociale gevoelsorganisaties

In deze organisaties moet alles worden ‘uitgepraat’, moet alles worden ‘overlegd’ en wordt elk probleem als een ‘mensenprobleem’ gezien. Overal moet 'open en eerlijk' over worden gecommuniceerd. De menskant krijgt dus alle aandacht binnen zo'n organisatie. 

De organisatie mist alleen een duidelijke beleidskant en er wordt niet nagedacht over de toekomst. 

We typeren een dergelijke organisatie als een ‘warme rode organisatie’.

Sfeerbeeld 4: eenzijdige spirituele organisaties

Deze organisaties kenmerken zich door een overmatige belangstelling voor spiritualiteit, waardoor andere aspecten (beleid, beheer, mensen, functies, processen en middelen) te weinig aandacht binnen de organisatie krijgen.

Er wordt veel gesproken over het hogere doel van de organisatie, maar er wordt nauwelijks concrete maatregelen genomen. De organisatie is vooral bezig met abstracte en onzichtbare aspecten van de bedrijfsvoering. De functionele acties worden daardoor onderschat. 

We spreken van een ‘onwerkelijke witte organisatie’.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van verschillende dominante sfeerbeelden binnen organisaties en uiteraard zijn er mixen tussen de verschillende sfeerbeelden in organisaties mogelijk.

Desalniettemin is het van belang om bewust te zijn van deze sfeerbeelden door een analyse van je onderneming te maken en aan de hand daarvan actie te ondernemen, zodat de organisatie meer in balans komt en zo succesvoller kan opereren.

Greetz, 

GuidoFox - Evolve your Life! 

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl