#122 - Bindingsangst en verlatingsangst binnen relaties: twee kanten van dezelfde medaille. Deel 1 // Bindingsangst

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het graag hebben over bindingsangst binnen relaties!

- Ben je vaak verliefd, maar wordt de liefde telkens niet beantwoord? 

- En/of ben je niet snel verliefd maar val je, als je een keer echt verliefd wordt, voor de verkeerde man of vrouw? 

- En/of val je telkens op iemand die niet beschikbaar is, al in een relatie zit, of niet in staat is om met intimiteit om te gaan? 

- En/of blijf je hangen in kortstondige relaties of sla je steeds op de vlucht zodra het aankomt op echte intieme verbinding?

- En/of beland je telkens in relaties waarbij jullie elkaar aan- of afstoten en voel je snel een claim van de ander en krijg je het daardoor benauwd? 

- En/of krijg je na een eerdere relatie waarbij je bindingsangst had te maken met hevige verlatingsangst in een nieuwe relatie?

- En/of heb je het gevoel dat je partner echt helemaal geweldig is als hij of zij ver weg is? 

- En/of heb je een sterke controledrang; ga je langere verbinding en commitment uit de weg?

- En/of ben je daarnaast snel geneigd om kritisch te zijn en fouten te zoeken bij een andere partner - om zo de ander op emotionele afstand te zetten? 

- En/of ben je voortdurend aan het wegrennen en aan het jagen, en stap je snel een nieuwe relatie in als de andere relatie is beëindigd?

- En/of ga je liever met je vrienden uit dan met je partner en heb je moeite om je single manier van leven op te geven: je vrijheid en onafhankelijkheid?

Op het moment dat je op een merendeel van deze vragen een bevestigend antwoord kunt geven, zou je weleens bindingsangst kunnen hebben.

Bindingsangst wordt ook wel een claustrofobische reactie op intieme relaties genoemd, waardoor je je naar je partner toe emotioneel afstandelijk gedraagt en je partner telkens op afstand zet. De persoon met bindingsangst vraagt niet aan de partner om afstand te nemen (om deze persoon niet te kwetsen), maar zet hem of haar met allerlei maniertjes op afstand.

Een belangrijk kenmerk van een persoon met bindingsangst is dat diegene wegloopt van zijn werkelijke gevoelens door alles te intellectualiseren en zich terugtrekt op het moment dat de situatie te intiem wordt. Op deze wijze is de persoon met bindingsangst altijd in het hoofd en nooit in het hart.

Daarbij wil diegene altijd de controle hebben over de mate van intimiteit: hij of zij bepaalt de frequentie van intimiteit en seksualiteit. De persoon met bindingsangst heeft binnen de relatie de meeste macht en bepaalt de grenzen door moeilijke situaties in het leven te roepen en zich dus terug te trekken om zo verbinding en nabijheid te vermijden. 

Diegene kiest er bewust voor om een stop te zetten op de hoeveelheid intimiteit, zodat er geen verwachtingen worden geschapen voor de toekomst. Een persoon met bindingsangst is heel bekwaam geworden in het bedenken van allerlei manieren om de ander op afstand te zetten.

Een kenmerk kan zijn dat hij of zij openlijk met andere mensen flirt en zelfs tegen zijn of haar partner vertelt hoe leuk en knap andere personen zijn. Dit is een signaal aan de partner om emotioneel afstand te nemen, omdat het anders te intiem en dus te angstig voor de persoon met bindingsangst wordt. Ook kan het betekenen dat diegene het eigenlijk helemaal niet leuk vindt dat hij of zij geen seksuele vrijheid meer heeft en dit op deze wijze kenbaar maakt aan de partner.  

Een veel gebruikte methode om controle uit te oefenen over de mate van intimiteit is seks. Je kunt op deze wijze mensen op afstand zetten en weer aantrekken. De ultieme grens om intimiteit te beperken is via ontrouw. Daarmee krijgt de persoon met bindingsangst weer het gevoel dat hij of zij vrij is en zo is er weer aantrekkingskracht tussen de partners mogelijk. 

Hoe groter de intensiteit en aantrekkingskracht binnen de relatie, hoe meer kans er lijkt te zijn op het verraad van ontrouw: het extreme middel om de ontstane hevige intimiteit tussen de partners teniet te doen.

Een persoon met bindingsangst is ook huiverig om naar familiebijeenkomsten met de partner te gaan. Ook een geplande vakantie kan al zorgen voor de nodige spanningen, omdat de partner met bindingsangst heel veel geestelijke en fysieke ruimte nodig heeft. Hij kan daardoor de partner vlak voor de vakantie of tijdens de vakantie de ander flink op afstand zetten.

De belangrijkste trigger voor de angst die een persoon met bindingsangst heeft, is de inperking van de vrijheid. Je kunt bijvoorbeeld veel waarde hechten aan je seksuele vrijheid en je beperkt je zo door in een relatie te stappen maar je houdt uiteraard wel heel erg van de ander. Je zoekt dan ook vaak naar een vrijere relatievorm.

Ambivalentie is hét kenmerk van bindingsangst. Je vlucht weg van je relatie en bent weer op zoek naar een ander, waardoor je nooit even stil kan staan en kan genieten van elkaar: een werkelijke verbinding wordt dan niet mogelijk.

Een persoon met bindingsangst zit vol met tegenstrijdigheden. Diegene geeft de andere partner constant tegenstrijdige en onduidelijke signalen, die bij de ander erg verwarrend kunnen overkomen en kan leiden tot een ernstige vorm van onzekerheid bij de ander – dat weer claimgedrag kan oproepen. De persoon met bindingsangst is heel erg talentvol om de partner eerst te verleiden – met complimenten – en daarna weer op afstand te zetten: in een aantrekkende en een afstotende beweging. Deze dans gaat telkens maar door, totdat één van de partners besluit om de relatie te beëindigen - omdat het 'heen en weer geslinger' psychisch niet meer vol te houden is.

Een ander belangrijk kenmerk is de incongruentie tussen taal en fysieke houding. Een persoon met bindingsangst vertelt met zijn of haar lichaam: ‘kom dicht bij mij’, maar met zijn of haar woorden word je op afstand gezet. Het lichaam wil wel - maar het hoofd wil niet: het verstand is bang en houdt de bindingsangstige persoon in zijn greep.

Je hebt het gevoel dat diegene die bindingsangst heeft altijd er tussenuit wil glippen. Je kunt hem of haar daarom niet of nauwelijks echt vertrouwen. Dit doet diegene door keuzes open te laten, waardoor het gevoel van vrijheid – dat deze persoon heel erg nodig heeft – wordt bevestigd. Dit werkt niet alleen maar door naar relaties, maar ook naar banen, etc. Let daar dus op! 

Diegene heeft altijd een achterdeur nodig; een mogelijkheid om even te ontsnappen aan de binding: je wilt alleen uitgaan of niet samenwonen, zodat hij of zij het gevoel heeft 'vrij’ te zijn. Je laat echter aan je partner zien dat je er niet vol voor gaat en dit kan bij de partner weer een angstgevoel aanjagen – met vergaand claimgedrag van die ander tot gevolg.  

De liefde tussen jullie wordt manipulerend. De beweegreden om te manipuleren is dat je je niet veilig voelt binnen je relatie. Je wilt vluchten van de claim die een ander op jou heeft neergelegd. Daardoor is manipulatie je verdedigingsmethode geworden. Je besluit om je af te sluiten voor je gevoel en je hebt voor jezelf besloten dat je je nooit meer door een ander laat kwetsen.

Deze houding zorgt ervoor dat je risico’s te allen tijde vermijdt en je daarom dus niet voor één iemand open durft te stellen. 

Ook ben je onzeker, waardoor je continu de ander aan het testen bent of hij of zij wel nog van je houdt. Je bent diep van binnen op je hoede voor een eventuele afwijzing door je partner, waardoor je de ander dus continu test - en eigenlijk die ander - voor zijn gevoel - al eerder afwijst, zodat je niet zelf wordt afgewezen. Op deze wijze doet – the selffulfilling prophecy – haar intrede. 

Zo doe je als persoon met bindingsangst de ander aan, waar je eigenlijk zelf zo bang voor bent en de relatie strandt uiteindelijk. Het extreem testen van je partner heeft dus niet het effect gehad wat je wilde bereiken, namelijk of hij of zij verder de relatie wilt continueren. Jouw onzekerheid - als bindingsangstige - bracht jou hiertoe. Dit voelt bij de ander aan als een afwijzing, waar jij dus eigenlijk zo bang voor was: bindingsangst is in wezen de angst om je te binden om later niet afgewezen te hoeven worden. Je wijst de ander dus af, voordat je jezelf wordt afgewezen. 

Het leven is zo een angstige spiegel!

Hierzo deel 2 over verlatingangst

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl