#15 - Does Life Coaching Work? Evidence-based research!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest! 

In dit artikel wil ik graag hebben over de wetenschappelijk onderbouwde positieve effecten van coaching! 

Uit één van de belangrijkste wetenschappelijke meta-onderzoeken naar coaching blijkt dat coaching een significant positief effect heeft op de volgende vijf aspecten: 

1. Prestaties en vaardigheden.                                                                                                         

2. Gezondheid en welzijn                                                                                                                                                                 

3. De omgang met alle soorten voortdurende stressoren, zoals werkloosheid, echtscheiding, mentale of fysieke pijn. Dit resulteert in een afname van psychische klachten, zoals een burn-out en/of stress.  

4. Het bereiken van je doelstellingen. Dit resulteert in een toename van positieve gevoelens over je leven. 

5. Werkhouding. Dit resulteert in een toename van positieve gevoelens over je werk. 

De onderzoekers merken daarnaast uit de meta-analyse van hun bevindingen op dat coaching een significant positief effect heeft op het functioneren van individuen in organisaties. Coaching is dus een win-win: niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers!

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl

Bron: Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Does coaching work? A metaanalysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology