#90 - ​François de la Rochefoucauld en zijn Aforismen!

Ha GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het graag hebben over François de la Rochefoucauld!

François werd geboren in Parijs en was tot 1950 prins van Marcillac.

Hij is bekend vanwege zijn beroemde Maximen, dat aforismen zijn over deugd en moraal.

Een aforisme is een korte en bondige uitspraak/stelling en zijn vaak grappig, paradoxaal, melancholisch en/of absurd en bevatten vaak een boodschap van wijsheid. Ze verwoorden meestal een schokkend inzicht in de menselijke ziel en herinnert ons aan de ongemakkelijke waarheid achter ons gedrag.

De beroemde Voltaire zei dat het karakter van het Franse volk het sterkst door dit boek van hem is gevormd - en dat de Fransen daardoor genoegen zijn gaan scheppen in psychologische zelfbeschouwing, precisie en cynisme. Ook Nietzsche was sterk geïnspireerd geraakt door de aforismen van Rochefoucauld.

De thema’s van de aforismen waren vooral: jaloezie, ijdelheid, liefde en ambitie.

Rochefoucauld hield ervan om aan te stippen hoe dicht vriendelijkheid en egoïsme bij elkaar kunnen liggen en hij vertelde in zijn aforisme vaak dat we als mensen ons begeven op het snijvlak tussen ijdelheid, arrogantie, egoïsme en kleingeestigheid.  

Hij schreef in totaal 504 aforismen waar hij 'naam en faam' mee heeft gemaakt.

Bekende geniale aforismen van François de la Rochefoucauld zijn onder andere:

‘Hij die de eerste keer dat hij wordt geprezen de lof niet accepteert, doet dat omdat hij die een tweede keer wil horen’

‘Middelmatige geesten veroordelen over het algemeen alles wat hun onbegrip te boven gaat’

‘Er is weinig nodig om een wijze gelukkig te maken; niets daarentegen is in staat een dwaas tevreden te stellen: daarom zijn bijna alle mensen ongelukkig’

‘De praal der begrafenissen geldt meer de ijdelheid der levenden dan de eer der gestorvenen’

‘Afwezigheid doet de middelmatige hartstochten verminderen en de grote toenemen, zoals de wind de kaarsen uitdooft en het vuur aanwakkert’

‘Het is nodiger de mensen te bestuderen dan de boeken’

‘Wij houden meer van degenen, die wij goed doen, dan van degene, die ons goed doen’

‘Geveinsde eenvoud is een verfijnde vorm van bedrog’

‘De deugd zou niet zo ver gaan, indien de ijdelheid haar geen gezelschap hield’

‘Fouten zijn altijd vergeeflijk als men de kracht heeft ze te erkennen’

‘Als onze haat te krachtig is, zet zij ons beneden hen die wij haten’

‘De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken’

‘Bij het ouder worden wordt men zowel gekker als wijzer’

‘Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde’

‘Dat wat de ijdelheid van anderen zo onverdraagbaar maakt, is dat ze de onze raakt’

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl