#132 - Het Three Horizons–Model van McKinsey! Op weg naar continue bedrijfsinnovatie!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Het Three Horizons-Model van McKinsey wordt ook wel het ‘Three Horizons of Growth-Model’ genoemd, omdat innovatie indirect ondernemingsgroei als resultaat heeft. Innovatie = zo business groei, omdat de onderneming zo ‘voor gaat lopen’ op de concurrent. Innovatie is dus belangrijk – ik bedoel eigenlijk cruciaal, omdat het voortbestaan van de onderneming anders in gevaar kan worden gebracht (business continuïteit). Wie niet meegaat, kan resoluut door de concurrenten worden ingehaald.

De valkuil bij de meeste ondernemingen en organisaties is dat ze zo ‘geconditioneerd’ zijn met de ‘waan van de dag’ – gewoon de normale routinematige klusjes doen –, waardoor niet meer wordt vooruitgekeken. Er is zo weinig oog voor innovatie, en als er dan sprake is van innovatie is het enkel gericht op de ‘procesoptimalisatie’ (horizon 1).

De wereld verandert snel en als een onderneming niet zinspeelt op of aandacht geeft aan innovatie kan deze de spreekwoordelijke ‘boot missen’ en zo stil komen te staan. Het Three Horizons-Model van McKinsey kan houvast bieden bij het innovatieve karakter van de onderneming.

Er zijn drie vormen van innovatie (horizonnen) en het is goed om deze even helder op een rijtje te hebben:

1. Proces-/ incrementele innovatie (operational excellence + efficiency)

Het is al even eerder aangestipt: procesoptimalisatie. Zeker niet onbelangrijk, maar niet het belangrijkste.

Deze eerste horizon ziet op het verbeteren van de huidige processen, producten en diensten binnen de onderneming. Het gaat vooral om procesinnovatie, oftewel operational excellence / efficiency. Dit is een belangrijk onderdeel om met een business coach te bespreken: hoe kunnen we de huidige processen, producten en diensten verder optimaliseren?

Deze vorm van innovatie is gelieerd aan de reeds bestaande business en kernactiviteiten en is gericht op het ‘weerbaarder en langer houdbaarder maken’ van de bestaande activiteiten en dus niet zozeer gericht op daadwerkelijk vernieuwing.

2. Businessmodel-innovatie

De tweede horizon ziet op het feit dat een bestaande oplossing of technologie al aanwezig is, maar deze nog niet eerder is geïmplementeerd in de eigen organisatie of binnen het eigen marktsegment.

Het is dus goed als onderneming om ook opzoek te gaan naar innovatiekansen buiten het eigen marktsegment (extra-conditionering). Een bezoek aan een andere onderneming kan van grote betekenis zijn om zo ‘innovatie-aspiraties’ op te doen. Zo kan men buiten de eigen horizon denken.

3. Disruptieve innovatie

De derde horizon is de disruptieve horizon.

Deze horizon betreft innovatie van de verre toekomst en die nog onbekend is binnen de branche. Het is innovatie, die geschikt is voor de langer termijn groei van de organisatie en die veel investeringen vergen op het huidige moment. Onderzoeksprojecten, proefprogramma’s of (minderheids)belangen in nieuwe bedrijven kunnen hier onderdeel van uitmaken.

Deze vorm van innovatie is de meest vernieuwende vorm. Het huidige management zal grote financiële risico’s moeten durven nemen en een sterke overtuigingskracht moeten hebben tegenover de stakeholders van de onderneming om deze ‘innovatiekansen’ door te kunnen zetten. Dit management zal ‘visionair’ moeten zijn en uit moeten gaan van het ‘delayed-gratification-principle’.

Het verdelen van aandacht! Verspreid uw winkansen!

De beste strategie voor een onderneming is om verspreid in te zetten op de drie horizonnen: het streven naar het perfecte evenwicht. De kracht van een onderneming zit hem in het ‘verspreid innoveren’, waarbij procesinnovatie, business-model innovatie en disruptieve innovatie elkaar afwisselen en elkaar ook wederzijds inspireren. Zo kan op alle drie de horizonnen vooruitgang worden geboekt. Op deze wijze zal een onderneming altijd in staat zijn om opeenvolgende oplossingen te kunnen vinden om de markt ‘voor te kunnen zijn’ (transformatiepunt). Zo blijft de onderneming een belangrijker speler op de markt.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl