#37 - Liquid Society & Liquid Leadership! Wees als leider voorbereid op de toekomst!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over Liquid Society & Liquid Leadership! Wat zijn dat precies voor begrippen? 

Liquid Society

In de huidige maatschappij is op werkgebied momenteel een transformatie bezig: verticaal leiderschap is allang niet meer van deze tijd, maar de interne starre hiërarchische piramide is nu echt aan het instorten. 

High young potentials accepteren het niet meer om langdurig tegen een beperkt salaris te gaan werken voordat ze eindelijk echt iets gaan verdienen én ze willen meer vrijheid in het werk om zich te kunnen ontwikkelen!

De interne verhoudingen worden de komende decennia dus steeds meer gelijk waardoor ook werkverbanden gemakkelijker gelegd en ook weer eenvoudiger verbroken kunnen worden.

De volgende trends in organisatieland worden zichtbaar in de komende jaren:

1. Van een hiërarchische naar een horizontale organisatiestructuur

2. Van een gesloten naar een open organisatie. Lees ook mijn artikel: naar een open succesvolle spirituele organisatie!

3. Van een vaste naar een vloeibare samenleving

4. Van een schaarste- naar een overvloedsituatie voor iedereen. 

5. Van een transactie tussen twee partijen naar participatie in verschillende werkverbanden

6. Van een product voor de consument naar een uiteindelijk totaalpakket en -doel voor de consument

Liquid Leadership

De organisaties - die deze werkbanden gaan faciliteren - worden door deze ontwikkelingen flexibeler en wendbaarder, waardoor leiderschap ook flexibeler zal moeten worden: op naar flexibel leiderschap! 

Wat houdt dit in? 

Dat iedereen een leider is van een project die hij of zij initieert. De ene keer ben je dus een leider en de andere keer een volger: precies de eigenschappen die je nodig hebt om een goede leider te worden. De uitdaging zal dus zijn om een leider te worden in teams die niet hiërarchisch functioneren.

Flexibele teams met verschillende taken voor individuen worden dus steeds belangrijker: het is niet meer de situatie dat één werknemer één taak heeft. De werknemers van de toekomst doen er dus goed aan om te investeren in veelzijdigheid. Ben je veelzijdig, flexibel en kan je je gemakkelijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden - dan kan je je redden in de toekomstige maatschappij (waar alles snel veranderd).

Een CEO zal door deze ontwikkelingen meer op afstand komen te staan in een horizontale bedrijfsstructuur. Het belangrijkste is dat hij een duidelijke visie vaststelt, . zodat hij met deze visie de juiste werknemers en consumenten weet aan te trekken. De hoge mate van flexibiliteit van de teams zorgen ervoor dat doorlopende feedback mogelijk wordt gemaakt: functionerings- en beoordelingsgesprekken zullen tot het verleden behoren. Je wordt betrokken bij een team of niet - de wereld om je heen is je feedback.

Het gevolg is dat netwerken en talent hand in hand zullen gaan. Je dient dus veelzijdig te zijn om in de teams van de toekomst terecht te komen. Je rol als werknemer wordt dus ‘liquid’ - adaptief zijn aan de situatie om te kunnen overleven.

Het is voor een werknemer dus nu al belangrijk om na te denken welke eigenschappen je wilt ontwikkelen, zodat je optimaal voorbereid bent voor deze toekomstige vloeibare organisatiecultuur. De heilige drie-eenheid in het werkveld wordt belangrijk: houding, vaardigheden en kennis. 

De twee belangrijkste aspecten van een ‘Liquid Society’ en ‘Liquid Leadership’ zijn decentralisatie en transparantie (authenticiteit).

Decentralisatie

De bedrijfsstructuur van een onderneming wordt door de flexibiliteit ervan gedecentraliseerd: horizontale dynamische en vloeibare relaties worden steeds belangrijker – in de vorm van zogenoemde ‘hubs’. Dit betekent dat er veel interactiviteit tussen deze ‘hubs’ en individuen plaatsvindt en dat leidt tot meer creativiteit en innovatie. Er komen dus steeds meer specialistische teams, terwijl de individuen de eigenschappen moeten hebben van een specialist EN van een generalist.

Transparantie en authenticiteit

Je ziet vaak in organisaties dat enerzijds de structuur wordt veranderd van een verticale naar een meer horizontale structuur, terwijl anderzijds de mate van transparantie van organisaties niet meebeweegt. Dit wordt in de toekomst anders. De klant is nog altijd het belangrijkst en die vertrouwt de grote instituties niet meer. Social media is op afstand en de klant wil het product weer zien en voelen. 

En ze willen binding met de organisatie: wie is er verantwoordelijk voor wat, hoe worden de producten gemaakt en hoe werken de waardeketens in de organisatie? De klant eist dus meer betrokkenheid op van de onderneming. 

Een andere trend is dat organisaties hun merk willen ‘humaniseren’. Dit proces zie je bijvoorbeeld al in restaurants waar je kunt zien hoe de kok kookt. Dit proces zal ook in omvangrijkere organisaties plaatsvinden.

Organisaties doen er dus goed aan de relaties met de klant te intensiveren door deze transparantie te bieden in hun onderneming. Betrek ze actief bij de ontwikkeling van nieuwe producten en laat ze kennismaken met het proces. 

En laat klanten de nieuwe producten en diensten testen en laat ze aan de onderneming weten wat ze ervan vinden. De kracht van het bedrijf wordt zo verschoven naar de klant, aangezien hij of zij zo invloed kan uitoefenen.

Shared-economy

Het hogere doel wordt nu zichtbaar: we gaan toe naar een 'shared-economy' waar klanten ondernemers/werknemers/aandeelhouder worden en in verschillende bedrijven klant en werknemer/ondernemer/aandeelhouder kunnen zijn en vice versa. 

Een liquid society is dus een opstap naar de deel-economie. Denk maar aan Airbnb, Uber en Wikipedia. Klanten en werknemer/ondernemers/aandeelhouder worden één. 

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl