#91 - Narcisme in Relaties! De Narcist ontmaskerd - de 25 Kenmerken van Narcisme binnen de ‘Liefdesrelatie’!

Hai GuidoFox hier! 

Gaaf dat je dit artikel leest! 

Vandaag wil ik het hebben over de narcist in de liefdesrelatie: wat zijn daarvan de kenmerken?

Het hebben van een relatie met een narcist is in eerste instantie dood en doodvermoeiend en het is dan ook een zegen als je erachter komt dat je partner (hoogstwaarschijnlijk) deze persoonlijkheidsstoornis heeft, aangezien alle ‘puzzelstukjes’ dan op zijn plaats vallen en je op deze wijze dus meer afstand kan nemen van de relatie die je met je - zojuist ontmaskerde - narcist hebt of hebt gehad.

Allereerst wil ik eerst ingaan op wat de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS DSM-IV) is en hoe dit kan uitwerken binnen de ‘Liefdesrelatie’. Daarbij is het van belang om voorzichtig te zijn om niet iemand zomaar (in het openbaar) als narcist te bestempelen – dit kan immers voor diegene desastreus uitwerken als je dit op onterechte gronden naar je buitenwereld communiceert. Daar zijn wel wat eisen en voorwaarden aan verbonden om iemand van narcisme te betichten, zeker met in ogenschouw genomen dat iedereen in deze individualistische maatschappij enigszins als ‘narcistisch’ kan worden bestempeld. Wees dus voorzichtig met je analyse en met het delen van je bevindingen aan derden.

Narcisme heeft een aantal kenmerken die sterk lijken op de eigenschappen van de borderliner-stoornis (BPS DMS-IV) – waar ik eerder het volgende artikel over heb geschreven Borderliner en relaties: als alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen… Het onderliggende minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex ligt bij beide stoornissen - in het merendeel van de gevallen - primair ten grondslag: dat is de overlap.

De 25 kenmerken van Narcisme binnen Relaties

1. Personen met narcisme hebben de neiging om bij de eerste kennismaking naar je toe extreem (gespeeld) charmant zich voor te doen en daarbij heel veel (opgeblazen) zelfvertrouwen uit te stralen, terwijl ze eigenlijk dus op een overcompenserende en gespeelde wijze hun minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex voor je proberen te verdoezelen. Ze doen extreem geïnteresseerd en hebben vaak een vlotte babbel, maar als je goed oplet - weet je dat er daar maar één ding achter zit: het bedienen van hun behoeften en niets anders.

2. Narcisten besteden veel aandacht aan hun uiterlijk: mooie dure merkkleding, netjes de haren gekamd en vaak naar de kapper en vertonen zich meestal strak in het pak met een mooi duur horloge aan de pols.

3. Ze hebben vaak veel seksuele relaties gehad en beginnen gemakkelijk weer aan nieuwe relaties.

Het probleem met narcisten is dat ze zo onzeker zijn en tegelijkertijd bang zijn voor intimiteit (angst speelt een grote rol in het leven van een narcist) dat ze linea recta bij intimiteit met een persoon de desbetreffende persoon wegduwen en een andere persoon opzoeken. Ze kijken dus vaak al om zich heen als ze in een relatie zitten naar de volgende ‘prooi’, aangezien ze onzeker zijn of diegene wel bij hun blijft: ze willen een alternatief of alternatieven ‘voor het geval dat hij of zij hem of haar verlaat’.

4. Narcisten zijn ongevoelig voor het knuffelhormoon oxytocine, waardoor ze niet goed in staat zijn tot emotionele binding en intimiteit. Dit heeft tot gevolg dat vaak de relatie geen diepgang kan bereiken op verschillende niveaus – zowel seksueel als emotioneel. Denk daarbij dat diepe gesprekken over bijvoorbeeld ‘de relatie’ of ‘het leven’ niet plaatsvinden om intimiteit zo uit de weg te gaan. Kenmerkend is dat de seksuele activiteit vaak kortdurend en veelal hardhandig is en weinig vormen van echte emotionele liefde vertoont.

5. Narcisten ontbreekt het niet alleen aan het knuffelhormoon oxytocine, maar vermoedelijk hebben ze ook weinig spiegelneuronen. Ze zijn zo niet goed in staat tot empathisch handelen: het gevoelsleven van een narcist is derhalve zeer beperkt. Dit gevoelsleven heeft vooral betrekking op het gevoelsleven van een ander mens. Ze kunnen ontwikkelingen in de samenleving wel begrijpen of inzien, maar echt de gevoelens van een persoon begrijpen of weten wat er in de belevingswereld van de partner afspeelt is bij een narcist veelal niet aanwezig.

6. Narcisten zijn overtuigt van hun eigen superioriteit. Ze vinden zichzelf het middelpunt van het heelal en iedereen moet maar naar zijn of haar pijpen dansen en als men dat niet doet zorgt de narcist voor een harde, ongevoelige en koude afwijzing of straf, zodat je buiten de boot valt of in het geval van een relatie hem of haar als straf niet meer mag zien.

7. Narcisten geven anderen weinig waardering voor wat ze gedaan hebben binnen de relatie. Jij als partner hunkert naar waardering, maar die krijg je maar niet. Dit komt doordat ze geen gevoelsleven hebben en waardering iets is dat afkomstig is vanuit de empathie, waar het hen dan ook aan ontbeerd.

8. Narcisten lachen alles weg. Als er enige kritiek op hen wordt geuit, lachen ze dit maar al te vaak lichtzinnig weg. Je ziet dan ook dat in relaties kritiek wordt weggewuifd alsof het niets voorstelt. Je wordt daarom ook niet of nauwelijks voor je gevoel als partner serieus genomen: niets komt aan bij de narcist. Je hebt het gevoel dat je grofvuil bent en dat je naar ‘beneden’ wordt gedrukt: je wordt als minderwaardig gezien.

9. Narcisten willen dat de andere om hem heen en ook de partner niet ergens beter in wordt dan zij. Dit heeft namelijk als gevolg dat de ander zo meer zelfvertrouwen kan ontwikkelen en dit kan de narcist helemaal niet aan: hij moet altijd de beste zijn. Dus in een relatie kan dit een rol spelen, maar ook in groeps-/werkverband uiteraard.  

10. Narcisten kunnen dus niet goed omgaan met kritiek (want hij heeft altijd gelijk en de ander niet en worden dan ook snel boos), maar narcisten haken ook vaak af als iemand iets emotioneels heeft meegemaakt. Ze kunnen de emoties niet aan en begrijpen niet helemaal de situatie, waardoor ze emotionele momenten uit de weg gaan.

11. Narcisten spelen heel erg de baas en zijn dus dominant in een relatie, aangezien ze diep onzeker zijn dat hun aantrekkingskracht (en om daarmee de partner te kunnen behouden) teniet wordt gedaan als de andere meer dominant wordt. Ze zetten dan de partner stevig aan het werk, waardoor zij of hijzelf nog nauwelijks kan nadenken over zijn of haar positie binnen de relatie en wat hij of zij nu eigenlijk wilt. Ook de narcist is uiteraard ongevoelig voor wat er met die ander is gebeurd.

12. Narcisten voelen zich zo ‘verhemelt’ boven anderen dat zij ook recht hebben op bepaalde privileges en daar dan ook naar handelen. Als partner is het net of je continu naar zijn of haar pijpen moet dansen. Ze hebben onwijs veel talent om een draai te geven aan een verhaal, waardoor het net lijkt alsof je in een andere wereld zit en daardoor jezelf dom of onredelijk voelt. Narcisten proberen je echt ‘dom’ te laten lijken en zo proberen ze je te kleineren en te onderdrukken, zodat ze macht over je kunnen hebben en behouden. Het kleineren van de ander is dus een poging om de ander te kunnen controleren, want ze zijn eigenlijk heel erg bang om verlaten te worden door juist die ander.

13. Ze zijn heel gevoelig voor kritiek, aangezien dat hun minderwaardigheidsgevoel hard kan aantasten. Ze geven daardoor gelijk bij kritiek de ander de schuld van de situatie en wijzen ze op de gebreken van de ander, terwijl het in eerste instantie de kritiek echt op de narcist zelf was gericht. Het ligt dus altijd aan de ander – de narcist doet immers nooit iets verkeerds.

14. Narcisten beschouwen de liefde als een spel waarbij ze de ander proberen te manipuleren (gaslighting / brainwashing) en kijken ze hoever ze kunnen gaan bij die ander. Een narcist vertoont grensoverschrijdend ongevoelig gedrag tegenover de partner binnen de relatie. Ze spelen het spel game-playing love. Ze spelen dus met de gevoelens van een ander (terwijl het een wezenlijk persoon is). Ze trekken de partner aan en stoten ze weer af alsof ze niets voorstellen en laten de ander dan in het ongewisse. De narcist is echt werkelijk heel ongevoelig binnen de relatie – let daar dus als partner op.

15. Narcisten hebben continu de behoefte aan aandacht, bewondering en erkenning nodig: ze zijn eraan verslaafd. Je merkt het ook bij narcisten – ze kunnen niet zonder de aandacht. Ook dit is een vorm van verslaving en van onzeker gedrag – de aandacht continu van de buitenwereld aantrekken om alle onzekerheid die van binnen heerst te verdoezelen.

16. Narcisten zijn intrinsiek heel erg bang en angstig om verlaten te worden binnen een relatie, waardoor ze hunkeren naar macht en controle. Ze houden je nauwlettend in de gaten en proberen je daarbij ook te testen hoeveel je wel niet van hun houdt. Dit gedrag heeft als effect dat narcisten vaak snel jaloers zijn binnen de relatie (zelfs paranoïde vormen kunnen aannemen) en dit zorgt ook voor een verhoogde prikkelbaarheid.

17. De buitenwereld van de narcist is heel belangrijk, waardoor de partner eigenlijk er alleen maar is om deze status naar de buitenwereld te onderstrepen. Alles draait natuurlijk om de narcist – zo ook de partnerkeuze. Hier zie je een duidelijke overlap bij de borderliner-stoornis: ook deze mensen hebben anderen nodig om hun eigen status op te krikken en hun eigen minderwaardigheidscomplex te verdoezelen. De narcist kiest dus vaak een partner uit vanwege deze status-gerelateerde reden.

18. De narcist liegt en draait continu en komt beloftes niet na. Dit is echt een kenmerk van een narcist, waardoor het net lijkt alsof jij als partner niet serieus wordt genomen. Het schenden van verschillende beloften niet nakomen en het stelmatig niet nakomen van afspraken heeft te maken met het niet-empathische karakter van de narcist: alles draait om de narcist, waardoor zijn afspraken heilig zijn en de andere afspraken van een ander niet.

19. Een andere overlap met de borderliner-stoornis is dat narcisten proberen hun partner te isoleren van hun omgeving. De partner met narcisme zal op een gegeven moment - nadat de partner emotioneel is ‘veroverd’ - bijvoorbeeld je ouders of je werk stelselmatig belachelijk kunnen maken of daar denigrerend over zijn om je enerzijds naar beneden te duwen (en daarmee controleren over je uit te kunnen oefenen) en anderzijds je te isoleren van je omgeving omdat deze omgeving kan zorgen voor ‘gevaar’ voor de narcist.

De narcist kan immers zijn of haar partner verliezen aan deze sociale omgeving en deze omgeving zou weleens invloed kunnen uitoefenen op zijn of haar partner om de relatie met hem of haar te beëindigen. Dit heeft als effect dat de narcist in paniek raakt of bij voorbaat al angstig is dat zijn partner hem of haar zal verlaten, dat hij acties onderneemt om zijn of haar partner te isoleren van zijn of haar familiare en/of werkomgeving. Het schuwt de narcist helemaal niet om mensen daarbij tegen elkaar uit te spelen. Ze zijn machtswellustig (vanwege hun diepe onzekerheid) en kunnen zo via machtspelletjes dit uitstekend binnen deze omgevingen voor elkaar ‘boksen’.

20. Narcisten kunnen ontzettend boos worden als ze kritiek krijgen en/of onvoldoende erkenning vanuit hun omgeving krijgen. Ze proberen door boos te worden enerzijds hun superioriteitsgevoelens te verdoezelen – ‘ik krijg toch geen kritiek – ik ben de beste’ en anderzijds worden ze boos om aandacht van hun omgeving te trekken. Een narcistische rage is dan een veelvoorkomend feit: een langdurige boosheid tegenover jou als partner waarin je van alles en nog wat wordt verweten. Een angstig moment waarin je eigenlijk niet zo goed begrijpt wat er gebeurt. Het lijkt net of de narcist van geen ophouden weet – er zit geen rem op. Je wordt letterlijk langdurig doodgezwegen.

21. De narcist leeft vaak in conflict met vele anderen en nog steeds beseft de narcist niet dat dit door hem komt, maar de omgeving is daar uiteraard wel schuldig aan.

22. De narcist toont geen enkel berouw en doet totaal niet aan zelfreflectie: het superioriteitsgevoel van de narcist is daar debet aan.

23. Een ander belangrijk aspect is dat narcisten mensen in de nabijheid vaak afsnauwen of afstoten. Je staat er echt versteld van wat er gebeurt. Dit heeft te maken dat de narcist geen enkele vorm van intimiteit kan verdragen of bang is om ontmaskerd te worden (o.a. zijn onzekerheid), waardoor mensen die dicht bij hen staan vaak snel uit de weg worden geruimd – alsof ze niets voorstelde.

24. Een narcist is vaak egocentrisch ingesteld. Dat kan zijn omdat hij zijn omgeving niet vertrouwt - door vroegere ervaringen -, waardoor hij zichzelf op deze wijze probeert te beschermen en hij kan zich ook onbegrepen hebben gevoeld door zijn omgeving waardoor gedrag enigszins verklaarbaar kan zijn.

25. Opposite Attracts, waardoor jij – als partner van de narcist – vaak wel heel inlevend bent en gevoelig. Kijk dus kritisch naar jezelf of je dit nog wel wilt en of je  in de toekomst niet weer in dezelfde ‘valkuil’ valt.

Wil je nog langer leven met een narcist of wil je een veilige partner: het is aan jou!     

Let op! Bij mensen met narcisme is vaak sprake van angststoornissen en depressies! Wees daar dus als partner ook op bedacht! 

Genezing?

In de spirituele wereld is het uitgangspunt dat iedereen die meditatie & healing ontdekt en van daaruit handelt, genezen kan worden van elke geestelijke stoornis. Mijns inziens is narcisme een persoonlijkheidsstoornis die zeer ‘gelinkt’ is aan het Ego. Op het moment dat je in staat bent om het Ego te verzachten en meer toegaat naar meditatie & chakra-healing dan zou je narcisme kunnen genezen.

Een belangrijk aspect is ook dat het goed is om de onzekerheidsproblematiek te ondervangen als je vermoedens hebt van narcisme of narcisme bij je partner – een groot onderdeel van de kenmerken zouden daardoor kunnen worden verzacht (bijvoorbeeld het isoleren van de partner door toedoen van onzekerheid).

U kunt mij hier Whatsappen voor het maken van een afspraak voor een intake/sessie over de omgang & herstel met betrekking tot narcisme

Greetz,

GuidoFox PhD - Evolve your Life!

mr. dr. drs. G.G. Vos

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl