#161 - Van de 3de naar de 5de Spirituele Dimensie: Ontwaken in 5D-CONSCIOUSNESS - Hoe zit het NU echt?

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Ik krijg regelmatig berichtjes binnen van – veelal vrouwelijke – social-media-volgers, die mij onder andere het volgende aanschrijven: ‘Geloof je ook in 5D’, ‘We gaan naar 5D-CONSCIOUSNESS toch, naar een andere spirituele trillingsfrequentie met zijn allen’ en ‘Hoe kijk jij daar tegenaan?’. Ook mijn eigen Life Coach merkte deze ontwikkeling op. 

Ik kon geen passende antwoorden geven, waardoor ik genoodzaakt was om mij hierin te verdiepen – in de verschillende spirituele dimensies en met de focus op 5D-CONSCIOUSNESS. De corona-crisis zou een trigger zijn om ons als mensheid spiritueel verder te kunnen laten evolueren.

De stelling is dat volgens astrologen in het jaar 2020 een nieuw tijdperk is aangebroken, dat ruim 2.000 jaar zal duren: ‘Het Aquariustijdperk’, de Vijfde Spirituele Dimensie. Dit betekent tegelijkertijd het einde van 'Het Vissen- en Watermantijdperk', dat in het teken stond van religieuze - dominerende controlerende overheersende verticale top-down - hiërarchie, ego, status, macht over het individu op basis van angst van bovenaf, onzekerheid en oude conditioneringen (traditionele rolpatronen): de Derde Spirituele Dimensie.

Een zogenoemde Shift – een energetische overgang, een evolutie – komt elke 2.160 jaar voor. Het ‘Aquarius-bewustzijn’ heeft tijd nodig om te kunnen integreren, waardoor het een verzachtende transformatie-vorm over de komende 2000 jaar zal hebben.

De Vierde Spirituele Dimensie is een korte-crisis-zelfconfrontatie-dimensie (corona), die als een soort snelle liftschacht functioneert tussen de Derde en de Vijfde Spirituele Dimensie.

Wat zijn de kenmerken van het ‘Het Aquariustijdperk’ en '5D-CONSCIOUSNESS'?

Het individuele bewustzijn zal in deze periode toenemen (ontwaken) en mensen komen meer los van de groepsconditioneringen waarin ze leven of hebben geleefd (school-, werk-, gezin-, groep-, cultuur- en religiesystemen): loskomen van autoriteit en hokjes-denken (voorbij de dualiteit / zwart-wit-denken).

Zo komt de mens meer op zichzelf te staan en is hij gedreven om op zoek te gaan naar zijn eigen identiteit, zijn eigen authenticiteit, aangezien dat eerder altijd voor hen - van bovenaf - werd bepaald (je vader was schoenmaker - dus jij ook). Dit kan tijdelijk zorgen voor een korte heftige emotionele identiteitscrisis – de Vierde Spirituele Dimensie (De Storm).

De focus zal zo het komende tijdperk komen te liggen op meer zelfontplooiing en –inzicht en minder op het genereren van zoveel mogelijk materiële welvaart en ego-status (onthechten van bezit en materie): een kenmerk van de oude Derde Spirituele Dimensie.

De spirituele trillingsfrequentie van de Vijfde Spirituele Dimensie zal hoger resoneren dan die we hebben ervaren in de Derde Spirituele Dimensie. De intuïtieve trillingen, het voelen vanuit ons hart, het spontane, het creatieve, het holistische, het zingevende - worden veel belangrijker dan het verstand, het rationele, de wetenschap, de logica, het eenzijdige, het ego en het denken vanuit een tekort en angst in plaats vanuit overvloed en liefde.

Onze energievelden worden op dit moment vrijgemaakt (corona-crises: thuiswerken, niet-samenkomen in groepen, etc.). En we worden ons bewust van een goedwerkend immuunsysteem, gezonde voeding en ons lichaamsgewicht – en een innerlijk - energetisch zelfhelend / zelf-activerend / zuiverend DNA-technisch - schoonmaakproces van het opschonen van pijnlijke ervaringen in de vroege kinderjaren (trauma’s) en vorige levens (negatieve diepere emoties) vindt plaats. 

Zo kan er afstand worden gedaan van oude 'herinneringstrillingen' in het lichaam, die belemmeren om te kunnen zijn wie we werkelijk zijn (eigen identiteit) – en te kunnen handelen vanuit vrijheid zonder zelfopgelegde beperkingen keuzes en beslissingen, die onderhevig waren aan de verwachtingen van het systeem om je heen (de schijnillusie van veiligheid van aanpasbaar gedrag vanuit angst en onzekerheid). En nu kan er daadwerkelijk ruimte vrijkomen voor het nieuwe 5D-CONSCIOUSNESS.

Het werkelijke 5D-CONSCIOUSNESS is het voelen van de warmte van de chakra’s in het lichaam. Het ego-bewustzijn is dan volledig ‘gedissolved’ en de spirituele energie kan zo vloeiend door de chakra’s heenstromen. Je bereikt een staat van onvoorwaardelijke liefde en vrede vanuit het Al, vanuit jouw vrije wil voor alles wat leeft, van dankbaarheid en vertrouwen – en het besef van tijd en ruimte vallen in deze staat weg. 

Een nieuwe energiebron is zo aangeboord en je hebt geen conflict, strijd en wrijving meer nodig om aan energie te kunnen komen. Er bestaan geen angst-, schuld- of schaamtegevoelens meer naar jezelf of naar anderen. Jaloezie verdwijnt en het verlangen naar stilte en rust zullen toenemen en het Hogere Bewustzijn, Pure Liefde zal in Overvloed kunnen Stromen.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl