#111 - Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement: Word jij die echte leider van jezelf en zo van anderen!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Succes, Geluk en Productiviteit start met Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement!

Je zult dus de kunst van het Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement moeten leren begrijpen om zo verder te kunnen komen in het leven!

Met Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement wordt concreet bedoeld dat de kloof wordt overbrugd tussen potentieel en prestatie.

Nogmaals:

Met Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement wordt concreet bedoeld dat de kloof wordt overbrugd tussen potentieel en prestatie.

Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement zijn aldus bedoeld om het potentieel van een persoon te vergoten, zodat diegene zelf uitmuntend gaat floreren en als neveneffect: het team en/of de organisatie en/of de gezinssamenstelling. Deze kennis is zo voor iedereen geschikt – leidinggevende of niet: iedereen is in wezen de stuurman van zijn eigen leven (zelfleiderschap / de interne leider)!

Persoonlijk Leiderschap bestaat uit vier ‘lagen’ – met Zelfmanagement als laatste vierde laag. Deze vorm van leiderschap sluit zo Zelfmanagement in.

Het creëren van meer bewustzijn (meditatie/contemplatie), meer zelfobservatie (zelfinzicht, introspectie, zelfkritiek, eigen grenzen leren kennen + aandacht op jezelf) en zelfmotivatie (zelfdiscipline) zijn de eerste drie lagen van Persoonlijk Leiderschap. Zelfmanagement is het omzetten van dit ‘opgevoerde potentieel’ naar daadwerkelijke prestatie – de vierde laag.

De lagen – bewustzijn, zelfobservatie en zelfmotivatie – leiden tot waarden, ‘energizers’ en plezieraspecten die voor jou heel belangrijk zijn: een bepaalde baan, een bepaalde levensvisie en -missie, een bepaalde sociale instelling – met als resultaat FLOW. Zelfmanagement zal deze facetten omzetten naar prestatie – het werkelijk verwezenlijken.

De vier cruciale punten van Zelfmanagement:

1. Het Managen van Verwachtingen

Het is van belang – en niet alleen maar op de werkvloer – om verwachtingen bij je naasten te kunnen managen.

- Wat kan ik van jou en/of jullie verwachten?

- Wat kunnen jullie en/of jij eigenlijk van mij verwachten? En kan ik die verwachtingen waarmaken?

- Heb ik toch geen uitspraken of beloftes gemaakt die ik niet kan waarmaken?

- Is de communicatie over de verwachtingen helder en duidelijk?

Deze vorm van Zelfmanagement is cruciaal om stress, burn-outs, miscommunicaties en strijd en conflict te kunnen voorkomen. 1-1 (kennismakings-)gesprekken kunnen hierbij behulpzaam zijn.

2. Grenzen Leren Stellen

Het van belang om grenzen te leren stellen: neem niet te veel werk en ook niet te weinig werk aan - ook in familieverband. Zo voorkom je burn-outs en bore-outs. Het is echt aanvoelen als persoon waar jouw ‘energetische’ grens ligt – en dat vergt levenswijsheid en -ervaring.

Het stellen van grenzen heeft een ander voordeel: het beschermen van je ‘waarde’. Dit kan zijn je financiële waarde maar ook je eigenwaarde. Een bepaalde mate van schaarsheid kan een bijdrage leveren aan je financiële waarde en zo ook je eigenwaarde. Op het moment dat jij als persoon elke opdracht of elk verzoekje van een vriend of vriendin of familielid aanneemt, loop je het risico – als je dus alles klakkeloos op je neemt – dat je zo minder serieus wordt genomen en dat mensen over je ‘heen gaan walsen’.

Het is daarnaast belangrijk om te vermelden dat het stellen van grenzen bij voorkeur vroegtijdig zal moeten geschieden – om zo je ‘waarde’ in stand te kunnen blijven laten houden en zo niet later achteraf nog gecompenseerd hoeft te worden.

3. Prioriteiten Leren Stellen

Dit aspect spreekt eigenlijk voor zich maar het is toch belangrijk om ook stil te staan bij het stellen van prioriteiten – daar het in de praktijk vaak toch misgaat. We prioriteren te weinig en zo ontstaan er stresssituaties en spanningen op de werkvloer of binnen de gezinssamenstelling.

De volgende vraag is daarbij cruciaal en stel deze vraag dus elke ochtend als je voor de spiegel staat: wat is voor mij op deze dag echt belangrijk? En probeer zo een ‘daglijst’ af te werken, waarbij de ‘belangrijkheid’ van de zaak of opdracht voorop staat.

Het is van belang om ook deze prioriteitenlijst aan elkaar te ‘verwachten’ – om zo afstemmingsproblemen onderling – tussen familieleden of collega’s – te kunnen vermijden: wat is belangrijk voor jou en wat is eigenlijk belangrijk voor mij?

4. Handel Autonoom

In werksituaties is het van belang om gepaste afstand te bewaren. Laat je niet verleiden om te close te worden met je collega’s, omdat zo ‘vriendjes- en liefdespolitiek’ kan ontstaan – dat afbreuk kan doen aan de kwaliteit van het afgeleverde werk en de ondernemingsresultaten. Blijf dus ook vooral je eigen koers varen en zo het roer in eigen hand te houden en laat je ook niet verleiden tot keuzes waar jij niet volledig achterstaat en waar je dus energetisch op kan leeglopen.

Quotes!

‘Success starts with Self-Management. In order to be truly productive, successful and happy, you need to develop the art of Self-Management’
‘We all manage, and we all lead’
‘Manage yourself first, before you manage others’
‘Be your own manager’

Greetz

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl