#293 – De Kantoor-Trauma: Verwerking en Omgang met Werk-Gerelateerde Traumatische Ervaringen!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over een onderbelicht thema: werk-gerelateerde traumatische ervaringen

Ik som op:

- Pesten op het werk: opmerkingen en/of uitsluiting/negeren

- Machtspelletjes van leidinggevenden

- De druk om mee te gaan met de heersende mening van de ‘groep’ – en jezelf zo wegcijferen

- Gesloopt en kapot thuiskomen - en zo een burn-out oplopen

- Verveling op de werkvloer – en zo een bore-out oplopen

- Onder je niveau moeten werken – en zo een bore-out oplopen

- Je eigen mening onderdrukken, omdat je bang bent om ontslagen te worden

- Faalangst op de werkvloer en zo niet durven te presteren

- Je niet thuisvoelen in het team/kantoor en elke dag met een emotioneel leeg gevoel naar huis moeten gaan

- Met tegenzin naar verplichtingen van je werkgever moeten, terwijl je er geen zin in hebt

- Een bedrijfsongeval meemaken of er getuige van zijn

- Bedreiging met of zonder geweld (klanten/patiënten)

- Geconfronteerd worden met (onterecht) ontslag of overplaatsing

- Conflict & intimatie van de werkgever

Seksuele Intimidatie op de werkvloer

- Geestelijke mishandeling door een narcistische leidinggevende

- Onder te hoge/zware fysieke arbeidsdruk staan (uitputting)

Jaloezie op de werkvloer

De gebeurtenissen lijken op het oog kleinschalig, maar indien deze stelselmatig en samenhangend gebeuren kunnen er trauma’s in het energiesysteem ontstaan vlak na de gebeurtenissen en/of pas – onderdrukt – na verloop van tijd (triggerings): (complexe) post-traumatische stress-stoornissen (PTSS)

In dit artikel beschrijf ik hoe een trauma zou kunnen worden verholpen!

Whatsapp me voor het maken van een intake om te kijken wat ik voor je kan betekenen ;)

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl